سه شنبه 20 آذر 1397 04 ربيع الثاني 1440 11 دسامبر 2018

آرشیو

بهروز مهدوی، دبیر شواری مبارزه با مواد مخدر استان در همایش پیشگیری از اعتیاد شهرستان سراب:

بهترین راه مبارزه با مواد مخدر حفظ افراد سالم جامعه است

(1)

بهروز مهدوی، دبیر شواری مبارزه با مواد مخدر استان در همایش پیشگیری از اعتیاد شهرستان سراب بهترین راه مبارزه با مواد مخدر را حفظ افراد سالم جامعه عنوان کرد.

پنجشنبه 1 آذر 1397

فرماندار شهرستان سراب در همایش پیشگیری از اعتیاد:

جامعه توانمند به سهولت از آسیب های اجتماعی عبور می کند

(4)

دکتر ایرج ثقفی، فرماندار شهرستان سراب در همایش پیشگیری از اعتیاد گفت: جامعه توانمند به سهولت از آسیب های اجتماعی عبور می کند.

پنجشنبه 1 آذر 1397

فرماندار شهرستان سراب:

ضرورت آسان تر شدن حق دسترسی مردم به خدمات سلامت

(1)

فرماندار شهرستان سراب در جلسه مشترک هئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی سراب بر ضرورت آسان تر شدن حق دسترسی مردم به خدمات سلامت تاکید کرد.

پنجشنبه 1 آذر 1397

فرماندار سراب:

تفکر بسیجی سرمنشأ وحدت و انسجام است.

(1)

ایرج ثقفی، فرماندار سراب تفکر بسیجی را سر منشا وحدت و انسجام تلقی کرد و اگفت: حفظ وحدت و انسجام در میان اقوام و قومیتهای مختلف نشأت گرفته از تفکر بسیجی است و در این هفته با آرمان نامه خود به بسیجیان و متولیان این امر، دین خود را ادا و آن را گرامی میداریم

پنجشنبه 1 آذر 1397

فرماندار شهرستان سراب:

حوزه سوادآموزی نیازمند تشویق و روشهای جدید یادگیری است

(0)

ایرج ثقفی، فرماندار شهرستان سراب افزایش سوادآموزان را در گرو تشویق و به کاربست روش های جدید یادگیری دانست.

پنجشنبه 1 آذر 1397

فرماندار شهرستان سراب در یوم الله ۱۳ آبان:

تثبیت انقلاب اسلامی و به نمایش گذاشتن اتحاد و انسجام ملی ثمره 13 آبان است

(6)

ایرج ثقفی، فرماندار شهرستان سراب راهیپمایی یوم الله 13 آبان را در جهت تثبیت انقلاب اسلامی و به رسمیت شناختن ایران در مجامع بین المللی عنوان کرد.

دوشنبه 14 آبان 1397

فرماندار شهرستان سراب

شاخص ارزیابی مدیران، نحوه مدیریت و تعامل آنها با مردم است

(4)

ایرج ثقفی، فرماندار شهرستان سراب در جلسه شورای اداری شاخص ارزیابی مدیران را نحوه مدیریت و تعامل مدیران را با مردم عنوان کرد.

شنبه 12 آبان 1397

فرماندار سراب در مراسم بهره برداری از دستگاه سی تی اسکن مرکز آموزشی، درمانی سراب:

امید به زندگی یکی از شاخص های ارزیابی توسعه در حوزه سلامت است

(2)

ایرج ثقفی، فرماندار شهرستان سراب در مراسم بهره برداری از دستگاه سی تی اسکن پیشرفته مرکز اموزشی درمانی امام ره سراب امید ب زندگی در افراد جامعه را یکی از شاخص های ارزیابی توسعه در حوزه سلامت عنوان کرد.

چهارشنبه 9 آبان 1397

فرماندار شهرستان سراب تاکید کرد:

حرکت در مسیر آرمان های انقلاب اسلامی/ لزوم حضور گسترده در راهپیمایی یوم الله 13 آبان

(1)

ایرج ثقفی، فرماندار شهرستان سراب در جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی یوم الله 13 آبان بر لزوم جرکت در مسیر آرمان های انقلاب اسلامی و حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسئولین در راهپیمایی 13 آبان تاکید کرد.

چهارشنبه 9 آبان 1397

برگزاری رزمایش زیستی در سراب

رزمایش زیستی در شهرستان سراب برگزار گردید

(2)

روز چهارشنبه 2 آبان همزمان با شهرهای تبریز و مرند رزمایش زیستی با همکاری و هماهنگی ستاد فرماندهی قرارگاه زیستی و سپا، ارتش، نیروی انتظامی ، علوم پزشکی و ادارات تابعه رزمایش زیستی در سراب برگزار گردید.

پنجشنبه 3 آبان 1397