پنجشنبه 30 خرداد 1398 16 شوال 1440 20 ژوئن 2019

طبیعت سراب
امامزاده بزرگ سراب
سنگ نوشته رازلیق
منطقه نشت بان
مسجد سنگی اسنق
طبیعت سراب
آخرین اخبار

معرفی شهرستان سراب

فراخوان و اطلاعیه ها

تبیین و تفسیر و اجرایی سازی بیانیه گام دوم اولویت اول کارگروه اجتماعی و فرهنگی است

تمامی نهاد ها و ارگان های دولتی برای طرح ملی کنترل فشار خون بسیج شوند.

ارتقای نشاط اجتماعی جامعه اولویت باشد

حفظ ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی یک اصل است